olle_bergman

Syftet med mina kurser i presentationsteknik är att lära ut hur man på ett effektivare och mer målmedvetet sätt framstår som verkligt övertygande, lämnar ett bestående intryck och gör komplex information begriplig. Jag lägger ner mycket jobb på att se till att alla deltagare upplever att de tar ett stort steg framåt, samtidigt som de har roligt. Detta speglar mitt personliga motto som är ”Having fun being serious”.

•••

1. Presentationsteknik & PowerPoint (BAS)

presentation

Kursen ger dig mängder av tips och kunskaper som du har nytta av när du håller presentationer – allt från retorik till informationsdesign. Mellan diskussionerna får du öva praktiskt vid datorn och även presentera dina bilder framme vid projektorduken. När dagen är över kommer du att se på PowerPoint med nya ögon; det är ju du som bestämmer över hur din presentation ska se ut, inte tekniken!

  • Klassisk retorik, t.ex. etos, patos, logos.
  • Tips om grafisk formgivning.
  • Bildval och informationsdesign.
  • Tydliga grafer och diagram.
  • Funktions- och tangenttips.

2. Presentationsteknik & PowerPoint (AVANCERAD)

presentation

Fortsättningskursen riktar sig till dem som är vana talare men vill ta sig till nästa nivå när det gäller att sälja sina idéer, övertyga sina intressenter och/eller förtydliga för sina kolleger.

OBS! Deltagarna ska vara bekanta med PowerPoints grundläggande funktioner, dvs. skapa bildserier med text och grafik, spara och flytta innehåll etc.

Pass 1 (halv- eller heldag)

En kombination av seminarium och workshop. Vi börjar med att gå igenom användbara kommunikations- och talartips – allt från klassisk retorik till modern multimedia. Ur innehållet:

• Strategier, budskap, disposition, framförande
• PowerPoint – både vän och motståndare
• Praktiska tips för bättre PowerPoint-bilder

Därefter anlägger vi ett praktiskt perspektiv och använder deltagarnas egna presentationer som grund för en diskussion. Vilka mål ska man sätta upp? Hur mejslar man fram budskapet? Vilken disposition är den lämpligaste? Hur ska materialet framföras?

Pass 2 (halv eller heldag)

En workshop där deltagarna arbetar med delar av sina egna presentationer. Vi diskuterar innehåll och utformning hos PowerPoint-bilderna, och hur de ska integreras med själva framförandet – inte minst växelspelet mellan talare och åhörare. Vid heldagspass hinner vi också med att låta deltagarna hålla minipresentationer för återkoppling från kursledare och kolleger. Mejla olle@bergman.com eller klicka på knappen här nedanför för ett kostnadsförslag.

Beställ kostnadsförslag