Lätta slöjor, lätta vingar. Solen stjälper ut en ljusaladåb på sjöskivan; den skälver och sjunker mot det bottenlösa.

Lekkie woalki, lekkie skrzydła. Słońce przewraca galaretę światła na talerzu jeziora; ona drży i tonie w bezdennej toni.

Translation: Dorota Paczesniak

Var och en av oss följs av ett vänligt moln som vill oss väl. När vi skymtar det inser vi inte att vi står inför det oerhörda.

Za każdym z nas podąża przyjazna chmura, która chce dla nas dobrze. Ujrzawszy ją przelotnie, nie jesteśmy świadomi że doświadczamy absolutu.

Translation: Dorota Paczesniak