Having  a story to tell?
Facts to be conveyed?
An audience to convince?

Choose the magazine format!

It is familiar.

It is engaging.

It is attractive

Step 1: Let’s form a team!

Vi bildar ett redaktionsteam och bestämmer mål, riktlinjer för tonalitet & design, innehåll, intervjupersoner samt skribenter, faktaägare och sakkunniga i er organisation. Efter det lägger vi upp en redaktionell plan. Med hjälp av Google Sheets skapar vi ett översiktstablå där alla kan följa processen.

Step 2: Let’s compile some killer content!

Vår skrivande redaktör leder arbetet med faktainsamling, intervjuer och textproduktion. Större delen av materialet består av mejlintervjuer med faktaägare och influencers – i och utanför organisationen.

Step 3: Let’s edit, layout and create something beautiful

Vår skrivande redaktör påbörjar arbetet med de enskilda artiklarna. Materialet redigeras så att innehållet i magasinet blir intressant, tankeväckande och variationsrikt. Tillsammans med kunden skapar vi ett slutresultat som checkas av mot de mål som sattes upp i Steg 1. Slutgodkännande sker av kundens faktaägare och policyansvariga.

The magazine format will serve you and your readers well

Businesses

  • Company history
  • Content marketing
  • R&D presentation

Organisations

  • PR
  • Report summaries, adapted for the public
  • Fact background

Cities & governmental agencies

  • Tourist guides
  • Campaign brochures

Museums

  • Guide material
  • Campaigns

Click here to add your own text