Kurser om texter & PowerPoint 

Jag föreläser om textproduktion (skrivteknik, redaktionellt arbete, skrivregler, webbtexter) samt informationsdesign (PowerPoint och forskningsposters). 

Min hustru Lotten är också en flitig föreläsare. Hennes paradnummer är Moderna skrivregler.

Våra kunder kommer både från näringslivet och den offentliga sektorn.


© 2010 Olle Bergman | info@bergman.com | 070-888 55 41