Presentationsteknik

Magasinet KOMMUNICERA publicerade 2013–14 en artikelserie av Olle Bergman under temat ”Bättre presentationer”. 

Materialet befinner sig nu på översättning till engelska och kommer att ingå i en kommunikationshandbok som blir tillgänglig 2015. Skänk gärna en vänlig tanke till Kommunicera som har gjort materialet tillgängligt!

Medicin

Cancerfondsrapporten är ett teamarbete där jag genomför intervjuer och research enligt styrgruppens anvisningar. Utifrån detta producerar jag ett textunderlag som kompletteras och stöps om av ämnesexperter och styrgruppen i slutredigeringsfasen.

  • Cancerfondsrapporten 2016
    Avsnitt om forskning och prostatacancer.
  • Cancerfondsrapporten 2015
  • Cancerfondsrapporten 2014
  • Cancerfondsrapporten 2013

Historia